Voksenmobning og dens katastrofale konsekvenser

//Voksenmobning og dens katastrofale konsekvenser

Voksenmobning og dens katastrofale konsekvenser

Antallet af personer, der har følt sig mobbet på deres arbejdsplads, er steget de seneste år. Noget, der skal laves om på, da mobning har en stor negativ effekt.

Mobning er ikke blot noget, der finder sted i skolegården, når elever på landets folkeskoler og gymnasier har pause fra undervisningen. Mobning påvirker alle, og især voksne oplever i stigende grad, at deres psykiske velvære sættes på spil på deres arbejdsplads. Ifølge en rapport om mobning udarbejdet af Videncenter for Arbejdsmiljø oplyses det, at 11,8 pct. af de arbejdende har følt sig mobbet indenfor de seneste 12 måneder i 2016. Dette er en stigning på 1,8 pct. siden 2005.

”Mobning har langt større konsekvenser, end man vidste tidligere. Menneskers arbejde fylder meget i livet. Det er her, man henter opbakning og anerkendelse. Her man henter troen på, at man er god nok og at man virker ude i verden på en god nok måde”, fortæller Helle Rabøl Hansen, der er mobbeforsker og beskæftiger sig med oversættelser fra børnemobning til voksenmobning.
”Hvis man får at vide, at man ikke er god nok, er det meget alvorligt for et menneskes selvtillid. Over tid gør det en usikker. Man kommer til at tvivle på sig selv, hvilket kraftigt reducerer ens selvtillid og selvværd. Over tid reducerer det også ens mentale trivsel,” fortæller hun. Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø er mobning,
”når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den eller de personer, det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem”.

Og dette kan have alvorlige konsekvenser: ”I de meget alvorlige sager, der har varet længe, kan offeret udvikle posttraumatisk stress, som vi kender hos veteraner, der har været i krig,” oplyser Helle Rabøl Hansen.

FLEST KOLLEGAER MOBBER
Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljøs rapport om mobning oplever 67 pct., at de har været mobbet af deres kollegaer, 37 pct. oplever at de har været mobbet af deres leder, mens 13 pct. oplever mobning fra patienter, klienter og elever. ”Der hvor mobningen har gode vækstbetingelser er på arbejdspladser, hvor man mangler samhørighed om selve arbejdets formål. Jo mere diffus opgaven på arbejdspladsen er, og jo mere meningsløs opgaven og målet ser ud, jo mere grobund er der for mobning”, fortæller mobbeforskeren.
I dag er det slagterier, restauranter, barer, døgninstitutioner og hjemmeplejen, der oplever mest mobning.

EN ØKONOMISK BELASTNING
Udover at der kommer syge mennesker ud af mobning, kan det også have konsekvenser for den arbejdsplads, hvor mobningen finder sted. Helle Rabøl Hansen fortæller, at der som konsekvens af mobning kan forekomme langtidssygdom og ineffektivitet, hvortil det også hæmmer den mobbede medarbejders kreativitet. Selv rent økonomisk har mobning store konsekvenser for arbejdspladserne rundt omkring i Danmark. Ifølge en undersøgelse fra FTF og LO fra 2015 koster et dårligt psykisk arbejdsmiljø nemlig mellem 60 og 80 milliarder kroner årligt. Blandt andet på grund af udbetaling af sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste.

POLITIKERNE SKAL GØRE MERE
Gitte Strandgaard er formand for foreningen Voksenmobning Nej Tak!, og er en af dem, der mener, at politikerne i Danmark ikke gør nok for at stoppe mobning på de danske arbejdspladser. En forening hun selv grundlagde efter at have været udsat for voksenmobning i årene 2003 og 2004 og senere lå syg i to år med posttraumatisk stress, angst og depression som konsekvens heraf. ”Jeg bliver vred og frustreret, fordi det ikke handler om, hvorvidt det foregår eller at folk, der siger, at de bliver mobbet, bliver mobbet. Det, der er forfærdeligt, er at dem, der egentlig har pligt til at gøre noget, gør det modsatte, og det er blandt andet vores folkevalgte politikere og ledere”, fortæller hun og fortsætter: ”At de kan komme afsted med at tørre det af på det enkelte menneske, der har været udsat for psykisk terror, som mobning jo er, er jo rystende”.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Dog kan hans pressechef Jens Jacob Lerche Pedersen henvise til Arbejdstilsynets hotline, hvor man kan ringe ind, hvis man har problemer.
Desuden gør han opmærksom på, at man har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på, hvordan man forbedrer arbejdsmiljøindsatsen, da det er gået den forkerte vej de seneste år. ”Vi kan ikke gå igennem livet uden at såre og krænke andre mennesker, men vi kan da for himlens skyld blive bedre til at gøre noget ved det. Du kan ikke fjerne mobning, du kan ikke fjerne chikane, men du kan vedholdende italesætte det og sørge for at have en handleplan, der bliver sat i gang, hvis det forekommer”, fortæller Gitte Strandgaard afsluttende.

2018-11-29T00:00:25+00:00Mobning|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.