VENNER MED SIN ÆGTEFÆLLE

/, Udvalgte A/VENNER MED SIN ÆGTEFÆLLE

VENNER MED SIN ÆGTEFÆLLE

Der findes gode beviser for, at glæde i parforholdet har afgørende indflydelse på vores helbred. Det er med andre ord vigtigt at finde frem til, hvad der skaber et godt forhold. Forskning viser nu, hvilke relationer mellem ægtefæller, der er vigtigst for at sikre et godt ægteskab. De anerkendte forskere Shawn Grover og John Helliwell har undersøgt, hvad et godt venskab betyder for ægteskabet.

Nogle mennesker skelner mellem deres ægtefælle og deres bedste ven. Ægtefællen og den bedste ven er altså to forskellige personer. Andre mennesker mener derimod, at nøglen til deres velfungerende ægteskab er, at deres ægtefælle også er en god ven. Grover og Helliwell undersøger om venskab kan forklare, hvorfor nogle ægteskaber er bedre og stærkere. De kommer frem til, at ægteskabet har større indflydelse på en persons velvære, når personen samtidig anser sin ægtefælle for en god ven.

De adspurgte par fortæller om, at venskab i forholdet skaber dybere følelser og gør, at de kan stole mere på hinanden. Venskab betyder, at dis- se par bruger mere tid sammen, har det sjovt, når de er sammen og holder af hinandens selskab. ”Det bidrager til udvikling og vedligeholdelse af deres venskab og til kærlighed som udtrykt ved følelser, adfærd og vedholdenhed,” fortæller forskerne.

Grover og Helliwells nye stu- die fokuserer på ægtefæller i Tyskland. De har tidligere set på latinamerikanske ægtepar og er kommet til den samme konklusion. Ifølge de to forskere er et ægteskab alt- så bedst, og har mest positiv effekt på helbredet, når man kombinerer de bedste elementer fra et venskab – for eksempel at man har det sjovt og nyder hin- andens selskab – med ægteskabets elementer – for eksempel at man viser hinanden kærlig- hed og har en romantisk tilknytning.

Et nyt studie viser, at det hjælper til at sænke blodtrykket i stressende situationer, når man tænker på sin partner. Studiet tilbyder altså en strategi mod forhøjet blodtryk. Forskerne rekrutterede godt 100 studerende, som var i længerevarende forhold. Deltagerne skulle anbringe fødderne i iskoldt vand i 4 minutter. Imens fik de målt deres blodtryk.

Deltagerne var opdelt i 3 forskellige grupper.

1) I denne gruppe havde deltagerne deres partner med i rummet, mens de blev udsat for det kolde vand (tilstedeværelse).

2) I denne gruppe blev deltagerne bedt om at tænke på deres partner, men partneren var ikke til stede (partner i tankerne).

3) I denne gruppe blev de bedt om at tænke på deres dag (kontrol).

Blodtrykket steg hos den tredje gruppe (kontrol), mens de blev udsat for kulden. Derimod holdt blodtrykket sig mere i ro hos dem, der tænkte på partneren eller havde partnerens tilstedeværelse. Det interessante var ikke blot, at partnerens tilstedeværelse hjalp deltagerne i den første gruppe (tilstedeværelse). Men også at deltagerne i den anden gruppe havde fordel af at tænke på deres partner.

Med andre ord: Når du befinder dig i en stressende situation, så kan du have glæde af din partners tilstedeværelse eller at tænke på ham/hende. Studiet viser samtidig, at partnerens tilstedeværelse reducerede deltagernes smerte ved opgaven. Tanker om partneren hjalp til gengæld ikke så meget med at holde smerte på afstand. Studiet er helt i tråd med andre, der ligeledes viser, at kærlighedsforhold er forbundet med mindre stress og længere liv.

”Nære forhold, og især tætte romantiske forhold, er gentagne gange blevet forbundet med helbredsmæssige fordele,” forklarer psykolog Kyle Bourassa, University of Arizona. Kyle Bourassa stod for eksperimentet.

”Ligesom vi havde forestillet os, så viste det sig, at både dem med partnerens tilstedeværelse og dem, der tænkte på partneren, havde lavere blodtryk under eksperimentet, sammenlignet med kontrolgruppen. Dem med partnerens tilstedeværelse rapporterede desuden om mindre smerte.” Studiet blev præsenteret i tidsskriftet Psychophysiology.

BRYD DEN ONDE CIRKEL

En ny model forholder sig til, hvordan vrede udtrykkes i forhold. Vrede kan give sig til udtryk på forskellig vis. Fra irritation til voldsomme udbrud. Vrede kan opstå i forskellige situationer. For eksempel fordi, man føler, at ens partner har opført sig urimeligt. Problemet er, at vrede kan føre til en ond cirkel, med gensidig vrede og destruktiv adfærd. På den måde kan den dårlige opførsel over for hinanden fortsætte.

Et studie, der blev offentliggjort i tids- skriftet Journal of Research in Personality opstiller en model for gentagen vre- de i romantiske forhold. Man kan bruge modellen til at forstå vrede og undgå, at vreden bliver til en ond cirkel. Destruktiv adfærd står i kontrast til en respektfuld og konstruktiv kritik, der fokuserer på problemet og ikke angriber den anden. Et eksempel kan være, at din partner har brugt for mange penge.

Du reagerer ved at bruge grimme ord. Så svarer din partner igen, og sådan kan det blive ved. Studiet foreslår, at man undgår den onde cirkel ved at forstå den andens handling i et mere positivt lys.

Når man tænker positivt, bliver det nemmere at holde den skadelige vrede på afstand. Hvis du for eksempel oplever, at din partner har brugt for mange penge, så kan du vælge at se hans/hendes handling som en undtagelse til de måder, han/ hun ellers bidrager og hjælper jer med at spare.

Du kan stadigvæk diskutere situationen, men du vil være mindre tilbøjelig til at bruge fornærmende og truende ord eller anden skadelig adfærd. Forsøg at aktivere tanker, der relaterer sig til støtte, kærlighed og kompromis – i stedet for afvisning og hævn. Det gælder med andre ord om at bryde cirklen. Det kræver, at mindst en af parterne tænker sig godt om og nægter at deltage i sådan en destruktiv adfærd.

EN GLAD ÆGTEFÆLLE = ET LANGT LIV

Ny forskning viser, at det øger mulighederne for et langt liv, hvis man har en glad ægtefælle. Psykolog Olga Stavrova har under- søgt tal fra 4.400 gifte par på 50 år og derover. Parrene blev fulgt over en 8-årig periode. Deltagere, som var gift med en per- son, der var meget enig i udsagnet ”jeg er tilfreds med mit liv”, levede længere og havde mindre risiko for dødsfald i den 8-årige periode.

Ligesom en sund livsstil øger chancerne for et langt liv, så kan en glad ægtefælle altså spille en rolle. Hvorfor er en glad ægtefælle i så høj grad forbundet med en lavere risiko for dødsfald? Der spekuleres i forskellige årsager. En af de oplagte årsager er, at der sandsynligvis er færre skænderier i forholdet, hvis ægtefællen er glad. Færre skænderier betyder mindre stress. Der spekuleres ligeledes i, at det kan skyldes fysisk aktivitet. Det er den årsag, forskerne hælder mest til.

Når man er glad for livet, træffer man ofte sundere valg og dyrker mere motion. Det viser studiet også. De glade deltagere var således mere fysisk aktive. Folk, der har en glad og aktiv ægtefælle, har større sandsynlighed for selv at blive aktive. På den anden side kan en deprimeret ægtefælles livsstil påvirke i negativ retning.

”Hvis din partner er deprimeret og vil bruge aftenen på at spise chips foran fjernsynet, så er det sandsynligvis sådan, din aften også vil komme til at se ud,” konstaterer Olga Stavrova. Faktisk så viser studiet, at ægtefællens tilfredshed med livet er en bedre indikator for ens levetid, end hvor tilfreds man selv er med livet.

“Resultaterne understreger betydningen af ens nære sociale miljø, når det kommer til ens eget helbred,” fastslår Olga Stavrova. Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Psychological Science.

2019-09-02T12:13:30+00:00Familieliv, Udvalgte A|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.