VÆRDIER VISER VEJ, NÅR LIVET BLIVER SVÆRT

/, Udvalgte B/VÆRDIER VISER VEJ, NÅR LIVET BLIVER SVÆRT

VÆRDIER VISER VEJ, NÅR LIVET BLIVER SVÆRT

I stedet for at kæmpe imod ubehagelige tanker, følelser og kropsfornemmelser går terapifor- men ACT, ”Acceptance & Commitment Therapy” ud på at blive bevidst om sine livsværdier, handle i overensstemmelse med dem og acceptere, at det indimellem gør ondt at være til.

TEKST KARIN SVENNEVIG FOTO DESIGNED BY PRESSFOTO – FREEPIK.COM

Du er på vej til et vigtigt møde, da bilen pludselig går i stå. Damn. Heldigvis kvitterer din hjerne prompte med et helt katalog af løsningsscenarier: ”Ringe til Falck? Efterlade bilen her og tage en taxa? Eller er metroen hurtigere? Løbe? Cykle? Få fat på….?”

“Mennesket er det eneste dyr, der kan løse sine problemer verbalt på den her måde. Og det er meget hjælpsomt sådan at kunne tænke frem og tilbage i tid. Problemet er bare, at de tankemønstre, der virker fint, når bilen går i stå, i andre situationer kan føre til lidelse,” forklarer speciallæge i psykiatri og almen medicin Thomas Borgen Uhre. “Hvis du fx er bange for at miste dit job, vil hjernen prøve at finde løsninger ved at opstille en masse scenarier. Hvad nu hvis jeg mister mit job? Så har vi måske ikke råd til at blive boende i huset. Hvor kan vi så flytte hen? Skal børnene så skifte skole? Kan de klare det? Kan vores parforhold holde til presset? Hjernen knokler med at løse problemer, som måske aldrig opstår.,” forklarer Thomas Borgen Uhre.

PSYKISK UBEHAG IKKE EN FEJL

I sin praksis bruger han dels traditionel kognitiv terapi, der har som mål at ændre tanker og følelser, dels en nyere form for kognitiv terapi, Acceptance & Commitment Therapy, i daglig tale bare ACT, der handler om at acceptere tanker, følelser og kropsfornemmelser for i stedet at fokusere på sine livsværdier. Eller som Thomas Borgen Uhre formulerer det: “Droppe kampen imod tankerne og leve livet”.

Som ACT-terapeut tager han udgangspunkt i lidelse som et livsvilkår. Alle mennesker møder jalousi, sorg, misundelse, tristhed, angst, forvirring og mindreværd. Det er både ubehageligt og belastende, men ikke en fejl ved personen eller vedkommendes liv, understreger han.

“Instinktivt vil de fleste af os prøve at ”fixe” psykisk ubehag ved at forsøge at kontrollere tankerne, undgå belastende situationer, dulme eller aflede følelserne med alkohol, stoffer, overspisning, teknologi eller overtræning” siger han og advarer om at den slags løsninger i stedet kan blive selve problemet.

“Desværre virker disse strategier kun på kort sigt. De løser eller ”fixer” ikke det, der gør ondt, men kan tværtimod udvikle sig til nye problemer og mere smerte.”

VÆRDIER VISER VEJ

“Hvis du f.eks. har én eller anden grad af social angst, er det sandsynligvis mere hjælpsomt at acceptere angsten end helt at afskære dig fra kontakt med andre mennesker ved fx at undgå offentlig transport, uddannelse, indkøb, arbejde, fester… Det samme gælder, hvis du undgår at sige noget, fordi det giver dig hjertebanken og tør mund. Angst er en ubehagelig følelse, og hvis du står ved en klippekant og mærker angsten for at falde, er det selvfølgelig en god idé at træde et skridt tilbage. Men angsten i sig selv er ikke farlig eller forkert. Og prisen for at undgå tør mund og hjertebanken kan altså være for høj,” peger Thomas Borgen Uhre på.

Det afgørende er motivet. Om det, du gør, er styret af et ønske om at undgå psykisk ubehag eller et skridt i retning af dine personlige livsværdier. Billedligt talt er livsværdier som fyrtårne i horisonten. Ikke mål, der kan eller skal nås eller vinges af, men pejlemærker, idealer, der uds- tikker en retning og hjælper dig til at handle som den person du gerne vil være og leve det liv, du gerne vil leve, pointerer han.

Livsværdier kan f.eks. handle om dine relationer til familie, partner eller venner, om hvordan du gerne vil være som forældre, om hvad der er vigtigt i forhold til din egen udvikling, helse, arbejde eller uddan- nelse, samt fritid. “Bringer din handling dig tættere på dine værdier er det ok, hvis den samtidig giver dig dunkende puls, svedige håndflader og sandpa- pirstunge,” forklarer Thomas Borgen Uhre.

DET BEGYNDER MED BEVIDSTHED

”Når situationer bliver følelsesmæssigt svære for os er vi faktisk ofte tæt på vores inderste værdier. Og her er jalousi et godt eksempel på, hvordan en dybest set positiv følelse; kærlighed til partneren, afføder tanker og handlinger, der i sig selv skaber psykisk lidelse.” “Hvis du f.eks. kæmper med voldsom jalousi, kan det være meget hjælpsomt lige at spørge dig selv ”Hvordan vil jeg gerne være som partner?” inden du sniger dig til at kigge i kærestens telefon.”

”Måske vil det stemme bedre overens med dine værdier, hvis du fx prioriterer mere tid sammen med kæresten eller er mere nærværende, mens I er sammen. Finder på noget, I kan lave sammen i stedet for at prøve at kontrollere den, du elsker.”

Du kan godt være motiveret af flere værdier samtidigt. Fx ønske at bruge mere tid sammen med dine børn samtidig med at du gerne vil nikke den en ekstra skalle på jobbet. Nogle værdier trækker måske i hver sin retning. Som Thomas Borgen Uhre siger: “Forestil dig dine personlige værdier som siderne på en terning. I nogle situationer er du måske motiveret af én værdi. Så er det dén side af terningen, der vender opad. Men de andre værdier er der stadigvæk. I andre situationer er det en anden side af terningen der vender opad. Det afgørende er, at du er bevidst om det.”

FIRE TANKEMØNSTRE, DER FØRER TIL PSYKISK LIDELSE:

FUSION: At tage tanker for pålydende i stedet for at tolke dem, som det, de er; tanker. Typisk statement: ”Jeg vil ikke kunne holde det ud!”

VURDERING: At sammenligne sig selv med andre og kategorisere tanker, følelser og kropsfornemmelser som acceptable eller uacceptable Typisk statement: ”Min veninde kan bedre klare det, for hun er smukkere og klogere end jeg”

UNDGÅELSE: At forsøge at kontrollere ubehagelige tanker og følelser eller undgå bestemte situationer for at slippe udenom usikkerhed og angst. Typisk konsekvens: Isolation/afbud/resignation.

ÅRSAGSFORKLARING: Vi forklarer vores egne uhensigtsmæssige strategier med vilkårlige, men troværdige, begrundelser. Typisk statement: ”Jeg kan ikke gå ud med mine kollegaer, fordi jeg er overvægtig.”

2019-09-09T14:13:39+00:00Psykologi, Udvalgte B|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.