STADIG FLERE FÅR SPISEFORSTYRRELSE

Alle eksperter er enige om, at antallet af personer med spiseforstyrrelser er stigende. Det er dog uvist, hvor mange danskere der faktisk lider af en spiseforstyrrelse. Det anslås at dreje sig om mindst 75.000. Dertil kommer alle dem, der kun delvist lever op til diagnosen.

De er blevet yngre. De er blevet ældre.
Der er kommet forholdsvis flere mænd. Der er flere typer af spiseforstyrrelser – og så har internettet fået en markant større betydning for antallet af personer med spiseforstyrrelser.
Det er den aktuelle situation for spiseforstyrrelser, hvor anorektikerne længe var den eneste gruppe af sygdomsramte med en anerkendt diagnose. I dag er gruppen af anorektikere
på cirka 3.500, bulimi på 21.000 og personer med overspisning på 31.500 ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse. Dertil kommer personer med sygdommen ortoreksi for overdrevet
sund livsstil. Det er en diagnose, som først er blevet anerkendt, efter Sundhedsstyrelsen og Vidensråd For Forebyggelse har udsendt deres seneste rapporter. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade anslår, at hyppigheden af spiseforstyrrelser er betydelig højere.
Fælles for alle med spiseforstyrrelser er skam og en vis grad af frygt for at blive opdaget. Men også det begynder nu at ændre sig. Således er stadig flere unge kvinder ifølge en ny undersøgelse begyndt at lægge billeder af sig selv op på Instagram, Twitter og Facebook.
”Det er jo nemt at få oplysninger på nettet, og det kan de 10-11-årige også finde”, siger formanden for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelse, overlæge Ulla Moslet, der gør opmærksom på, at der er et øget fokus på krop, vægt og sundhed i samfundet, som gør, at børn i en yngre alder søger oplysninger om det.
Særligt bør forældre – og andre voksne – være opmærksomme på Pro-ana, Pro-mia og Thinspo. Personer på internettet opsøger børn og unge og giver dem inspiration til at udvikle anoreksi eller bulimi. Udsagn som ”beløn ikke dig selv med mad – du er ikke en hund”, ”du bliver aldrig slank, hvis du bliver ved med at spise”, ”gå sulten i seng. Hold op med at spise”, vælter op på internettet. Det samme gælder tips om at drikke masser af vand og sort kaffe, samt drastiske metoder til at komme af med kalorier.

EN PSYKISK LIDELSE
Alle danske undersøgelser viser, at forekomsten af bulimi, anoreksi, overspisning og ortoreksi er steget gennem 90’erne og 2000-tallet. Forekomsten af anoreksi og bulimi hos drenge og mænd menes at være væsentligt lavere end hos piger og kvinder, formentlig i forholdet 1:10. Derimod foreligger der ikke tal for den kønsmæssige fordeling af personer med overspisning og ortoreksi. De kommer til udtryk i forskellig alder, men melder sig alle i ungdomsårene. Anoreksien diagnosticeres hyppigst hos 12-19-årige, mens bulimien diagnosticeres lidt senere typisk i 15-20 årsalderen.
Samtidig med at antallet af personer med spiseforstyrrelser vokser øges antallet af personer i behandling. I 2009 var 702 børn og unge op til 18 år i behandling for en spiseforstyrrelse. Det tal er nu steget til godt 1.200 viser en opgørelse, Danske Regioner har lavet for DR Nyheder.
Det er positivt, mener formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelse, overlæge Ulla Moslet. ”Jeg tror stigningen dækker over, at det i virkeligheden er blevet nemmere at komme i behandling, og at der er kommet mere åbenhed om emnet”, sagde Ulla Moslet for kort tid siden til DR. Spørger man på de ungdomspsykiatriske afdelinger, er der børn helt ned til 9-10-årsalderen i behandling. Det er først og fremmest unge med anoreksi, der er indlagt, da det i flere tilfælde er livstruende ikke at spise.

ELITEMILJØ
Team Danmark er et af de steder i Danmark, som er særlig opmærksomme på, at mange eliteidrætsudøvere i sagens natur er fokuserede på deres vægt og kropssammensætning. Dertil kommer, at mange af eliteidrætsudøverne søger en kontrol og en perfektionisme, som også er centrale elementer i en spiseforstyrrelse. Dette kan føre til social isolation, hvor mad og krop fylder alt i den enkeltes tilværelse, således at der ikke er plads til sociale relationer.
”De er villige til at gå langt for at kunne præstere bedre – også selvom det kan gå ud over deres helbred”, siger Anna Ottsen, der er klinisk diætist hos Team Danmark, og har arbejdet med spiseforstyrrelser inden for eliteidræt de seneste 16 år.
”Vi har siden 2002 haft 10-15 kvindelige atleter i behandling for spiseforstyrrelser pr. år. Det svarer til 3-4 procent af Team Danmarks kvindelige bruttotrup. Derudover har vi haft 1-2 mandlige i behandling pr. år. Og vi går ud fra, at det kun er toppen af isbjerget”, oplyser Anna Ottsen og fortsætter: ”Det er oftest træneren, og i nogle tilfælde forældrene, der henvender sig til os, fordi de mistænker en atlet for at have en spiseforstyrrelse.”
I norske undersøgelser fremgår det, at op til 45 procent af de atleter, der dyrker idrætsgrene, der har krav om lav vægt, har en spiseforstyrrelse. Anna Ottsen oplyser, at spiseforstyrrelser udløses af en række faktorer.
For kvindelige atleter skyldes det typisk traumatiske oplevelser, slankekure, skader, fysiologiske ændringer i puberteten, skift af træner, klub og hold, usikker plads på holdet eller vægtkrav. For mandlige atleter er udløsende faktorer skader, overtræning eller ændring i kropssammensætning.
”Der findes også faktorer, som kan reducere risikoen for en spiseforstyrrelse. Det kan for eksempel være omgivelser, der ikke fokuserer på vægt og fedtprocent”, siger diætisten fra Team Danmark, som arbejder med spiseforstyrrelser inden for eliteidræt. Team Danmark har derfor sat ekstra fokus på top kvalificerede trænere og et netværk af kliniske psykologer for en udredning og om nødvendigt behandling. I en nyere svensk undersøgelse fremgår det, at personer med spiseforstyrrelser ud over eliteidrætsmiljøet også kommer fra veluddannede
hjem.

FORTÆL DIN HISTORIE
Anne Marie Råberg er speciallæge i spiseforstyrrelser og står for de faglige ekspertråd indenfor den behandling, som bliver givet i Patienthåndbogen, der er udarbejdet i samarbejde med de praktiserende læger. Her taler hun varmt for psykopterapi.
Målet er at lære personen at slås mod negative tanker om sig selv og skifte dem ud med mere positive følelser. Når man gør det, kan man bedre bryde de spisevaner, som er en del af spiseforstyrrelsen. Psykoterapien skal også hjælpe personen til at forstå, at måden man spiser på og ens følelser om mad kan ændres.
”Familiebaseret terapi efter en manual har vist sig at være den mest effektive måde at behandle børn og unge. Forældre vejledes i at overtage ansvaret for gen-ernæring af deres syge barn, begrænse adfærden og arbejde sammen som et team”, påpeger speciallæge Anne Marie Råberg i forbindelse med behandling af børn og unge.
Speciallægen anbefaler også andre former for psykoterapi. Det gælder blandt andet systemisk narrativ terapi. Her skal man fortælle sin historie og ændre denne, så den bliver mere hensigtsmæssig. Kognitiv adfærdsterapi kan også hjælpe med at skifte de negative tanker ud med positive, og i gruppeterapi kan man dele tanker og følelser og få udfordret og testet sine egne antagelser.
”Man kan lære den spiseforstyrrede at forstå sine tanker og følelser ved at tale om dem med en behandler. Det kan være en psykolog, en psykiater, en psykiatrisk sygeplejerske eller ens praktiserende læge. Det kan være, at man går til behandleren ugentlig eller hver anden uge. Ofte er der brug for behandling i cirka et år, nogle gange længere”, oplyser speciallæge Anne Marie Råberg.

2018-11-10T20:13:59+00:00November 2018, Spiseforstyrrelser|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.