Sådan tjekker du indeklimaet derhjemme

/, Udvalgte A/Sådan tjekker du indeklimaet derhjemme

Sådan tjekker du indeklimaet derhjemme

Fugt, skimmelsvamp og radon. Jo tidligere, du opdager problemerne, des bedre. Her forklarer Bolius’ eksperter, hvad du skal holde øje med.

TEKST GUSTA CLASEN, JULIE TROLLE BODING, LONE F. GEYER & TINE R. SODE FOTO BOLIUS

Om sommeren er luften udenfor ofte varm og fugtig, og derfor er det næsten umuligt at holde fugtprocenten nede indendørs, da vi har døre og vinduer åbne og samme temperatur inde som ude. Om efteråret og vinteren er det anderledes. Den kolde luft udenfor indeholder nemlig ikke så meget fugt. Selv ikke i regnvejr. Så det er en god idé at skifte den varme, fugtige indeluft ud med kold og mere tør udeluft ved at åbne vinduerne og lufte ud.

LUFTFUGTIGHED ER LET AT MÅLE

Fugt er en af de ting, der ofte giver problemer med indeklimaet i boligen. Tegn på fugt i boligen er f.eks. kondens på ruderne, skimmelsvampevækst på vægge og dårlig lugt. Hvis du har mistanke om, at din bolig er for fugtig, kan du købe en fugtmåler, også kaldet et hygrometer. Med den kan du tjekke, hvor høj den relative luftfugtighed er i din bolig. Indendørs skal fugtigheden i luften helst være under 60-65 pct om sommeren, hvis det er muligt, og under 40-45 pct om vinteren.

SKIMMELSVAMP FINDES OVERALT

Skimmelsvamp og fugt hænger sammen. Skimmelsvampene kan nemlig kun vokse i boligen, når den er fugtig. Overflader skal normalt have en fugtighed på over 80 procent, før skimmelsvampene kan vokse der. Er der det, har skimmelsvampene frit spil i vores boliger, hvor der er masser af ting, de kan leve af. Skimmelsvampe lever af dødt materiale, der oprindeligt stammer fra dyr og planter, også kaldet organisk materiale.

I huse kan det f.eks. være træ, spånplader, papir på gipsplader og tapet. Selv i støv kan der være tilstrækkelig meget organisk materiale, til at skimmelsvampene kan gro. Hvis luftfugtigheden i boligen er for høj, er der stor sandsynlighed for at få problemer med skimmelsvamp, for svampe- sporerne findes alle vegne. Både udendørs og indendørs. Derfor gælder det om at holde boligen tør ved at sørge for god ventilation, udluftning og varme og ved at sørge for at reparere eventuelle vandskader hurtigt efter de er opstået.

RADON VÆRST FOR RYGERE

Radonstråling er værst for rygere. Radon og rygning forstærker nemlig hinandens skadelige virkninger og skaber på den måde øget risiko for at få lungekræft. Luftens indhold af radon angives i enheden Bq/m3 (becquerel pr. kubikmeter). Hvis koncentrationen i din bolig er over 100 Bq/m3, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du gør noget ved problemet.

På baggrund af undersøgelser skønner myndighederne, at der i omkring 65.000 af Danmarks boliger forefin- des værdier over 200 Bq/m3. Sundhedsstyrelsen estimerer på samme grundlag, at omkring 350.000 enfamiliehuse i Danmark har radonkoncentrationer over 100 Bq/m3, og dermed altså over de tilladte grænseværdier for nybyggeri.

Hvis du bor i et område med højt niveau af radon, kan det være fornuftigt at få målt radonniveauet i din bolig, især hvis du bor i et ældre etplanshus. Måling af radon- niveau kan du ikke selv klare. Det kræver specielt måleudstyr.

Målingen bør foretages med et dosimeter og skal foregå over en længere periode, helst 2-3 måneder, da indholdet af radon i luften varierer i løbet af døgnet og afhænger af årstiderne. Det anbefales at måle i fyringssæsonen, da man om sommeren lufter mere ud og derved får et urealistisk lavt indhold af radon.

FLERE MÅDER AT FJERNE RADON PÅ

Hvis indholdet af radon i boligen viser sig at ligge over 100 Bq/m3, er der stort set kun én ting at gøre ved problemet, nemlig at ventilere og lufte ud. Det har en stor effekt. Hvis radonniveauet er meget højt, det vil sige over 200 Bq/m3, må du tage mere drastiske metoder i brug, for at komme problemet til livs.

En metode er at sørge for, at revner og sprækker i gulvet bliver forseglet ved at etablere en såkaldt radon- membran. Forseglingen skal også ske de steder, hvor der er gennembrydninger i gulvet, f.eks. til afløb. Metoden er både besværlig og kostbar og vil oftest kun være en mulighed, hvis du bygger nyt eller skal have tætnet en kælder eller krybekælder. En anden mulighed er at etablere et radonsug under gulvet.

Radonsuget bevirker, at der bliver skabt et under- tryk, der suger den forurenede luft under gulvet væk og puster den udenfor, før den trænger ind i boligen. Et radonsug er en dyr, men effektiv løsning.

BØRN MEST FØLSOMME

Ikke alle er lige følsomme over for de forskellige påvirkninger i indeklimaet. Børn er f.eks. mere følsomme end voksne, og ældre mennesker er mere følsomme end yngre. Allergikere er mest udsatte for at få symptomer, hvis der er skimmelsvampe i huset. Men du kan også få symptomer som irriterede øjne og hovedpine, selvom du ikke er allergiker.

Og nogle mennesker bliver mere generet end andre af træk, støj, for høj eller for lav temperatur eller generende og ubehagelige lugte.

Et dårligt indeklima kan give symptomer, som f.eks.:
• Irritation i øjne, næse og hals
• Udslæt, rødme og kløe i huden
• Hovedpine og træthed
• Kvalme og svimmelhed

Da der er tale om symptomer, der kan skyldes mange andre ting end indeklimaet, kan det være svært at finde ud af, om det faktisk er indeklimaet, der er skyld i generne. Men hvis symptomerne forsvinder, når du opholder dig andre steder, f.eks. når du er på arbejde, eller når du er på ferie, er det et tegn på, at symptomerne har med indeklimaet derhjemme at gøre.

TIP: Hvis du har svært ved at huske at få luftet ud, kan du vælge at gøre det samtidig med noget, du godt kan huske. F.eks. mens du børster tænder og/eller når du kommer hjem fra arbejde. Der skal være gennemtræk fem-ti minutter helst tre gange dagligt.

2019-10-12T19:15:41+00:00FOREBYGGELSE, Udvalgte A|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.