Manglende støtte gør pårørende syge

/, Udvalgte B/Manglende støtte gør pårørende syge

Manglende støtte gør pårørende syge

En ny undersøgelse fra DepressionsForeningen fra februar i år viser, at hverdagen for pårørende er fyldt med stress og bekymringer. De føler sig misforstået og overset af behandlingssystemet og kommunen. De føler sig ofte magtesløse. Flere er blevet syge eller er bange for at blive det.

TEKST: VIBEKE NIELSEN, DEPRESSIONSFORENINGEN

Forskning viser, at inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse højner både patienttilfredshed, patientsikkerhed og behandlingsresultater. Desuden reducerer det risiko for tilbagefald og indlæggelse og øger samarbejdsviljen vedrørende medicinering. Der er ligeledes økonomiske positive effekter af øget pårørende-inddragelse, uanset om der er tale om depression eller bipolar lidelse. Alligevel bliver mange pårørende ladt i stikken, når de søger hjælp til at håndtere hverdagen.

Det kan have store konsekvenser for både de pårørende og patienterne, mener DepressionsForeningens formand Bodil Kornbek. ”Det er tankevækkende, at vi på trods af vores store viden om pårørendeind- dragelse ikke formår at målrette tilbud og støtte til de pårørende. Konsekvensen af de belastninger, de pårørende oplever, er nedslidning, modløshed og social isolation”, siger Bodil Kornbek.

Kun 27 procent af kommunerne har en politik for pårørende til psykisk syge. Særligt i kommunerne er det galt fat. En ny undersøgelse om kommunernes pårørendeindsats fra Rambøll viser, at kun cirka hver tredje kommune har vedtaget en pårørendepolitik i forhold til mennesker med en psykisk lidelse – 95 procent af den indsats er målrettet pårørende til mennesker med demens.

”Det er mindst lige så udfordrende at være pårørende til et menneske med depression eller bipolar lidelse. Disse sygdomme kan medføre svære emotionelle og kognitive vanskeligheder, og de pårørende må i mange tilfælde stå for alt fra madlavning til samtaler med kommunen. Samtidig kæmper de pårørende på egen hånd for at finde den bedst mulige retning for behandlingen af deres kære. Det er helt uacceptabelt, at denne form for psykisk sygdom ikke er et fokusområde i kommunernes vedtagne pårørende-politik”, siger Bodil Kornbek.

Løsningen er en helhedsorienteret behandlingsplan. Inddragelsen af pårørende sker ofte helt naturligt. Den nødvendige støtte og gode tilbud til pårørende bør være lige så naturlige. ”Vi mangler en nem og tilgængelig oversigt over tilbud samt en tydelig vejledning af de pårørende i forhold til patientens behandling. Alt fra pårørendegrupper, café-møder, psykologsamtaler og undervisning til familien er nogle af de tilbud, den enkelte kommune burde tilbyde – gerne i samarbejde med forskellige interessenter som for eksempel DepressionsForeningen”, siger Bodil Kornbek.

I undersøgelsen fra DepressionsForeningen svarer de syge, at det er tryghed og omsorg, som er den vigtigste hjælp fra pårørende. ”Det er vigtigt, at vi passer godt på de pårørende, så de kan yde omsorg og skabe tryghed for den syge. Det er altafgørende for, at flest muligt bliver raske igen”, siger Bodil Kornbek.

OM DEPRESSIONSFORENINGEN

DepressionsForeningen arbejder for mennesker i berøring med depression eller bipolar lidelse. Foreningen hjælper folk videre gennem meningsfulde og understøttende netværk, strukturerede samtaler og rådgivning: lokale samtalegrupper, telefonrådgivning, foredrag og kurser samt sommerhøjskole. Sidst men ikke mindst er foreningen et aktivt talerør for bedre behandling og støtte. Læs mere på www.depressionsforeningen.dk.

2019-04-14T19:49:27+00:00FOREBYGGELSE, Udvalgte B|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.