Kroniske smerter anerkendt som sygdom

/, Udvalgte A/Kroniske smerter anerkendt som sygdom

Kroniske smerter anerkendt som sygdom

Et nyt initiativ fra WHO ændrer opfattelsen af kroniske smerter. Anerkendelsen som en sygdom får betydning for 1 ud af 5 danskere og for sundhedsvæsenet.

TEKST: NILS SJØBERG

Kroniske smerter kan man ikke måle og veje. Som noget helt nyt er kroniske smerter netop blevet anerkendt på linje med andre sygdomme. Det fremgår af et nyt katalog, som verdenssund- hedsorganisationen (WHO) har ved- taget i maj.

For første gang kan personer med kroniske smerter altså se frem til at få anerkendt deres smerter som en sygdom. Samtidig giver det for første gang mulighed for at arbejde med fore- byggelse af smerter frem for kun at se på smerter som et symptom på en anden sygdom. ”Det får stor betydning for de cirka 20 procent af befolkningen, der lider af kroniske smerter,” siger professor Peter Svensson fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed. Han har sammen med topforskere fra hele verden været med til at beskrive de nye diagnoser.

”Det problematiske er, at man ikke kan måle og veje kroniske smerter. Derfor har man hidtil ikke ment, at de kroniske smerter var en sygdom, men et symptom på en sygdom. Det bliver ændret nu og det vil få stor betydning for patienter og for sundhedsvæsenet,” påpeger professoren.

Arbejdet med den nye beskrivelse har været i gang i over ti år. Men først for nylig blev de nye smertediagnoser publiceret i det videnskabelige tidsskrift PAIN.

Peter Svensson har som ekspert på smerter i ansigtet og i munden bidraget til den del af sygdomskataloget, der handler om disse smerter. ”Vi ved, at en ud af fire danskerne lider af smerter i an- sigtet og at det kan gå hårdt ud over livskvali- teten. Med de nye og mere præcise diagno- ser kan behandlingen blive mere målrettet, fordi vi går væk fra blot at betragte smerte som symptom. Nu bliver det for alvor slået fast i hele sundhedssystemet og i hele verden, at der skal andre former for behandling til, når det dre- jer sig om kroniske smerter,” siger Peter Svensson. Professor Nanna Brix Finnerup fra Institut for Klinisk Medicin og Dansk Smerteforskningscenter, er lige så be- gejstret som sin kollega.

Hun glæder sig over, at det nye sygdomskatalog også får stor betydning for forskningen i nervesmerter. ”I dag bliver næsten alle kroniske smertetilstande puttet i en fælles kategori. Det betyder, at vi ikke kan lave registerforskning i eksempelvis nerves- merter efter kemoterapi eller diabetes. Det kommer vi fremover til at gøre. Det vil få betydning for patienter, der frem- over kan få bedre og mere målrettet behandling, ligesom vi kan begynde at se smerter som en sygdom, som vi må forsøge at forebygge,” siger Nanna Brix Finnerup og tilføjer: ”Den rette behandling kræver den rette klassifikation. Og nu skal læger fremover i højere grad have fokus på behandling af nervesmerter og give andre former for medicin end de klassiske smertestillende som Ipren og Pamol, der ikke virker på nervesystemet.”

Efter mødet i maj skal WHO’s medlemslande nu i gang med den omfatten- de revision af, hvordan man registrerer, behandler og forebygger smerter.

Verdens sundheds organisationen WHO’s klassifikationssystem af sygdomme hedder ICD.

Det bliver opdateret fra ICD-10 til ICD-11. Det indeholder beskrivelser af samtli- ge diagnoser og bliver brugt til registrering, når en patient kommer i kontakt med sund- hedsvæsenet.

Det bestemmer derfor også, hvad der efterfølgende bliver tilbudt af behandling. Smerteklassifikationen ICD-11 er testet på en række sygehuse i tre lande. ICD-11 får afgørende betydning for personer med kroniske smerter i hele verden.

2019-06-01T20:19:14+00:00Din krop, Udvalgte A|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.