Kønsroller slår mænd ihjel

/, Udvalgte A/Kønsroller slår mænd ihjel

Kønsroller slår mænd ihjel

Tendensen er den samme over hele verden: Mænd dør tidligere end kvinder og har markant højere risiko for at blive alvorligt syge, komme til skade og begå selvmord. Der er flere årsager og mange af dem bunder i kultur. De “rigtige mænd”, patriarkerne, der sidder tungt på magten, dør tidligst.

TEKST KARIN SVENNEVIG ILLUSTRATION CREATED BY FREEPIK.com

 

10 basale små og store forskelle på mænds og kvinders sundhed

*Mænd, der får kræft, har 40 PCT. højere risiko for at dø af sygdommen end kvinder. *Mænd begår tre gange så ofte selvmord som kvinder. *Mænd er dobbelt så ofte udsat for ulykker som kvinder. For hver kvinde, der dør i en arbejdsulykke, dør 19 mænd.

*Kvinder lever længere end mænd. I Danmark er forskel- len ifølge Danmarks Statistik godt og vel fire år. Danske mænds middellevetid er 78,5 år, mens kvinder kan forvente at leve 82,7 år. Læs mere om årsagerne side 24-25

*Mænd er mere tilfredse med sund- hedsvæsnet end kvinder. De er også mindre utrygge ved at blive udskrevet FRA SYGEHUSET. DESUD-EN HAR DE højere risiko for at dø af næsten alle sygdomme.

*Mænd går 30 pct. mindre til lægen end kvinder. På side 28 fortæller nogle af dem, hvorfor… *Tre gange så mange 15-25 årige mænd END kvinder i samme alders- gruppe ved ikke hvor lægen bor.

*Kvinder er dobbelt så tilbøjelige til at spise sundt som mænd. Og halvt så tilbøjelige til at spise usundt. Men mænd kan faktisk godt blive bidt af sundhed. Hvis det er hyggeligt.

*Kvinder sygemelder sig 40 pct. oftere fra arbejde end mænd. Men mænd, der har været på barsel, sygemelder sig oftere. Læs side 24 *Enlige mænd lever syv år kortere end mænd i parforhold. Læs om sundhedsfremmende.

 

I flere sydamerikanske lande som f.eks. Brasilien og Argentina lever kvinderne syv år længere end deres mænd. I Danmark er forskellen fire-fem år. Og på Island, hvor mændene i øvrigt har verdensrekorden i høj levealder, lever kvinderne “kun” tre år længe- re end mændene.

”Den lille forskel” i levealder er altså mere end dobbelt så stor i ”machismoens” hjemlande som på vulkanøen i Nordsøen. De islandske mænd er bl.a. sundere, fordi de har tre måneders øremærket barsel, forklarer chefpsykolog, mandeforsker og formand for Forum for Mænds Sundhed Svend Aage Madsen.

Omsorg gør klog på sundhed

Allerede i 2007 konkluderede verdenssundhedsorganisationen WHO, at øget engagement i forældreskab forbedrer mænds helbred både fysisk og psykisk. En af grundene til, at kvinder bliver ældre end mænd er netop, at kvinder traditionelt har haft ansvaret for børnene.

De lærer lægen at kende, når barnet skal til undersøgelser og bliver mere opmærksomme på deres eget helbred, når de holder øje med barnets eller bladrer i flyers i lægens venteværelse. “Selvfølgelig er der også biologiske forskelle på kønnene. Men det er altså påfaldende, at mænd i de lande, hvor manden bestemmer, ejer jorden og undertrykker konen, generelt lever markant kortere end kvinder i samme land. På verdensplan er det tydeligt at se, at jo mere ligestillede mænd og kvinder er, des mindre kønsforskelle ser vi i levealder,” siger Svend Aage Madsen.

Mænd skal lære at pleje relationer Svenske undersøgelser har vist, at mænds barsel modvirker skilsmisser og at mænd, der har været på barsel, er mere tilbøjelige til at melde sig syge fra arbejde.

“De lærer simpelthen at mærke efter. Omsorg for børnene gør også mænd mere bliver mere opmærksomme på, hvad der skal til for at leve sundt,“ forklarer Svend Aage Madsen og peger på, at omsorg og egenomsorg stadig ikke indgår naturligt i opdragelsen af mænd og drenge.

“Det skal læres. Ligesom pleje af relationer. Vi ved, at ensomhed er lige så skadeligt for helbredet som rygning. Traditionelt er mænd bare ikke særlig gode til at bruge familie og netværk. Mænd, der egentlig har brug for hjælp, er tværtimod tilbøjelige til at isolere sig.

Bider smerten i sig

Svend Aage Madsen bygger sine udtalelser på årtiers forskning i mænds helbred og faderskab. Mænds sundhed er et emne, forskerne er nødt til at grave ret dybt i, for mændene selv er sundhedsoptimister. Paradoksalt nok føler de sig mere raske end kvinderne gør. For statistikkerne viser, at mænd dør af sygdomme, som kvinderne i højere grad når at blive behandlet for.

“Generelt er mænd ikke særlig gode til at mærke sig selv. Eller tale med andre om deres helbred. De bider hellere smerten i sig. Forsøger at “arbejde det væk” i stedet for at sygemelde sig,” konstaterer Svend Aage Madsen.

“Også i dag skal en mand jo kunne sidde bag rattet hele vejen ned til Syditalien uden at pive. Han skal ikke komme hjem fra jagt uden at have fanget noget eller fra marken, før høsten er i hus.”

Sygedage kan være sundhedstegn

En rigtig mand klynker ikke. Og når kvinder sygemelder sig 40-50 pct oftere end mænd, er det ikke fordi, mændene er mindre syge. Tværtimod. Faktisk dør millioner af mænd af at ignorere kroppens symptomer, tage sig sammen og holde helbredsbekymringer for sig selv.

“Otte pct. af de yngre mænd ved ikke engang, hvor lægen bor. Og når mændene så endelig tager sig sammen og konsulterer lægen, føler de sig ikke altid hørt,” siger Svend Aage Madsen. Kvinder læser mere om sundhed, kender deres rettigheder og deler deres erfaringer med hinanden, hvor mænd kan have svært ved at sætte ord på deres tilstand. “En del mænd fortæller, at de aldrig rigtig kommer i gang med at tale med lægen om det, der virkelig plager dem. For pludselig er konsultationen forbi. Især, hvis det er noget psykisk, tøver de ofte for længe,” siger Svend Aage Madsen.

Sundhedstjek virker

Nogle dør, mens de venter. Mænd får kræft 10 pct. hyppigere end kvinder. Og dør 40 pct. hyppigere af sygdommen. Samme tendens ses indenfor diabetes2, som mænd får 30 pct. oftere end kvinder. Og dør af 50 pct. hyppigere. Spørger man mændene selv, drømmer de om et mere om- sorgsfuldt samfund, hvor alle med jævne mellemrum bliver indkaldt til sundhedstjek hos lægen. Ligesom hos tandlægen.

Erfaringer med tandlægeeftersyn og virksomheder, der tilbyder medarbejdere sundhedstjek, viser da også, at mændene benytter sig af de sundhedstilbud, de bliver indkaldt til. Og scorer pæne sund- hedsgevinster ved det. Sundhedspersonale skal se forskellene ”Mange mænd siger, at de gerne vil have “et los i røven”. Eller et kærligt skub af konen.

Uden hjælp fra netværket får de ekstra svært ved at komme afsted, ” siger Svend Aage Madsen. Forum for Mænds Sundhed går nu i gang med at uddanne sundhedspersonale over hele landet i at forstå de kønsforskelle, der stiller mænd og kvinder ulige indenfor sundhed. For, som Svend Aage Madsen siger: “Mændenes usikkerhed bliver jo ikke mindre af, at over halvdelen af lægerne efterhånden er kvinder.”

OM EKSPERTEN

Ph.d, chefpsykolog og klinikchef på Rigshospitalet Svend Aage Madsen har i mange år forsket i mænds sundhed og skrevet flere bøger om emnet, heriblandt ”Kend din krop, mand” og ”Mænds sundhed og sygdomme”. Svend Aage Madsen er desuden formand for Selskab for Mænds Sundhed samt for Forum for Mænds Sundhed og vicepræsident for European Men’s Health Forum.

2019-06-03T06:54:52+00:00Familieliv, Udvalgte A|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.