Hvad er spiritualitet?

/, Udvalgte A/Hvad er spiritualitet?

Hvad er spiritualitet?

Hvad er spiritualitet? Vi forklarer her hvad spiritualitet går ud på.

TEKST: JAKOB THOMAS

Både spiritualitet og religion forhol- der sig til vores eksistens på jorden og hvad det vil sige at være til. Spiritualitet kan beskrives med ord, der minder om religion. For eksempel at det er en ’guddommelig’ eller ’hellig’ oplevelse. Der er imidlertid forskel på de to begreber. Religion består af faste leveregler og principper. Religion definerer, hvad der er meningen med livet og hvordan man skal leve sit liv. Den kommer altså med svarene, som det er den troendes opgave at følge og efterleve.

Religion består desuden af autoriteter og bestemte ritualer. Den kan således ses som en fastlåst størrelse, der fortæller folk, hvad de skal gøre og hvem de skal lytte til.

FRIHED

Spiritualitet er tværtimod fri og individuel. Der er ingen faste grænser. Den enkelte udlever sig selv og finder sin egen vej. Det er individet, der udforsker sig selv. Stillet lidt forenklet op, så fastslår religion altså, hvad man skal gøre og ikke må gøre og giver svaret på, hvad der er rigtigt eller forkert at tro på. Spiritualitet tager derimod udgangspunkt i den enkelte.

Det er ikke bundet op på en bestemt religion med dens faste leveregler osv. Der er ikke noget hierarki med en kirke og dens medlemmer. Den enkelte bruger sin frihed til selv at udforske og finde sine egne svar.

RAMMERNE

Før i tiden blev spiritualitet og religion nogle gange anvendt som synonymer. Men nu er der flere og flere, som kalder sig spirituelle og samtidig tager afstand fra religion. Spiritualitet kan foregå ved, at man vender ryggen til religiøse kilder og autoriteter – og den spirituelt interesserede begynder selv at reflektere. Man kan dog godt være spirituel, selvom man tilhører en etableret trosretning.

Man kan altså godt være både kristen og spirituel. For det handler om at søge mening med livet og den kan man godt finde, selvom man er medlem af en etableret trosretning. En spirituel person kan desuden hente inspiration til leveregler og principper, værdier osv. fra forskellige etablerede trosretninger. Religion og spiritualitet kan således godt gå hånd i hånd. De udelukker ikke hinanden.

SVÆRT AT DEFINERE

Det er vanskeligt præcist at fastslå, hvad spiritualitet egentlig er for en størrelse. Det kan ikke defineres entydigt, fordi den enkelte udforsker sin spiritualitet på sin egen måde. Forskere har derfor konstateret, at spiritualitet er uhåndgribeligt og svært at analysere med videnskabelige metoder. Der er ikke enighed eller klarhed over, hvordan begrebet helt skal forstås. Der findes for eksempel ingen definition i ordbøger og leksika, som alle kan være enige om.

Sekulær spiritualitet er et eksempel på den svære afgrænsning. Nogle mener, at sekulær spiritualitet kan regnes som spiritualitet. Andre mener imidlertid, at det er at strække begrebet spiritualitet for langt. Læs mere om sekulær spiritualitet senere i artiklen.

DEN ENKELTE

Sommetider forstås spiritualitet som den enkeltes personlige søgen efter et eksistentielt ståsted, en mening i livet. Spiritualitet er dermed på ingen måde eksakt eller entydig. Det handler om individets helt personlige oplevelser. Det betyder noget forskelligt for hver person. To personer vil aldrig udleve deres spiritualitet på præcist den samme måde. Den bedste måde at definere spiritualitet er derfor ved at anerkende, at det netop er et åbent begreb, som udfoldes forskelligt af den enkelte.

PERSONLIG UDVIKLING

Spiritualitet åbner mulighed for, at man kan vokse og udvikle sig som menneske. Det handler altså om personlig udvikling. Kærlighed og medfølelse regnes ofte som bærende elementer i den personlige udvikling. Ved spirituel udvikling får man en større indsigt i sig selv. Det er oplagt, at interessen for spiritualitet vokser i denne tid, hvor der er stigende fokus på individet og hvor mange er optaget af selvudvikling.

Man kan komme i kontakt med sin spirituelle side på forskellige måder. Det kan minde om religion, for eksempel ved at gå i kirke eller bede en bøn. Eller det kan være gennem yoga, meditation, lange gåture eller meget andet. Nogle vil finde deres spirituelle side, når de laver mad eller nyder naturen. Musik, kunst og filosofi er andre eksempler.

STORE SPØRGSMÅL

Der er ligheder mellem filosofi og spiritualitet. De gælder nogle af livets store spørgsmål. For eksempel: Hvor finder jeg mening, hvem er jeg egentlig, hvad er min plads i verden? Der findes ikke én liste over alle spørgsmål. Men det er muligt at fremhæve nogle af de centrale. Er jeg et godt menneske? Hvordan kan jeg leve mit liv på den bedste måde? Hvad er meningen med, at jeg skal lide? Er der en mening med de ting, der sker i mit liv – eller er de blot en sekvens af tilfældigheder? Hvad er mit forhold til verden omkring mig?

Den spirituelt interesserede stiller som sagt selv spørgsmålene og forsøger selv at komme med svarene i sit eget liv. Spiritualitet er en søgen efter mening med livet. Det væsentlige er, at man kigger indad for at finde sin egen mening med livet. Spirituel interesse kan opstå ved, at en person længes efter kontakt med sit spirituelle indre. Det kan være, at vedkommende er nysgerrig eller føler en tomhed.

Spiritualiteten blomstrer dermed, når man er nysgerrig og spørger sig selv, om der er noget vigtigere end prestige og materielle goder. Det kan føre til en spirituel rejse og indre søgen efter mening. Det handler om at udforske sit indre og meningen med sin eksistens. Spiritualitet omfavner således tanken om en ultima- tiv mening, som adskiller sig fra materielle goder.

OVERNATURLIGT

Spiritualitet forbindes ofte med troen på noget overnaturligt. Det er dog ikke alle afarter af spiritualitet, der vedrører noget guddommeligt eller overjordisk.

Det kan være både jordnært og samtidig spirituelt. Et godt eksempel er det forhold, man kan opnå til naturen. Der findes sågar en form for spiritualitet, der kaldes sekulær spiritualitet og som alene drejer sig om medfølelse, empati, kærlighed, tålmodighed, tolerance, tilgivelse og egenskaber i forholdet til andre mennesker. Sekulær spiritualitet er et godt eksempel på, at det bærende i spiritualitet er, at det handler om aspekter af livet, der går ud over et materialistisk syn på verden.

TIL STEDE I NUET

En søgen efter mening med livet er som sagt centralt i spiritualitet. Men udover store tanker om livet, så handler spiritualitet også om at give slip og være til stede. Det handler om at finde noget af sin barnlige side. Om at nyde, undres og fascinere uden filter. For eksempel ved at være forbundet med sig selv og naturen. Så spiritualitet er på mange måder et spørgsmål om at overveje menin- gen med livet.

Det er dog lige så meget et spørgsmål om at kunne give slip, lade være med at analysere og blot være til stede. Det ypperste, man kan opnå, er at være fuldstændigt til stede uden fordomme og kritik af sig selv og sin omverden.

Man fralægger sig mål, ambitioner, bekymringer osv. og er ganske enkelt til stede i nuet. Spiritualitet kan således bidrage til indre ro og skabe en grobund for lykke. En stærk følelse af at være i live eller en stærk relation til medmennesker kan med andre ord også betegnes som en spirituel oplevelse.

KAN UDVIKLE SIG

En af pointerne i denne artikel er, at spiritualitet er en åben størrelse uden en præcis definition. Spiritualitet er sågar en flydende størrelse hos den enkelte person. En persons syn på det vigtigste i livet kan nemlig ændre sig over årene. Det kan ske i takt med livet og præget af ens oplevelser og forhold til andre mennesker. På samme måde kan man se en udvikling eller ændring i sin spiritualitet.

Spiritualitet kan altså ses som et ståsted, man kan gribe til gennem livet og som kan udvikle sig i takt med ens behov og livssituation.

 

2019-05-31T09:15:14+00:00Psykologi, Udvalgte A|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.