HJÆLP TIL ALLE DER ER RAMT AF SORG

/, Udvalgte A/HJÆLP TIL ALLE DER ER RAMT AF SORG

HJÆLP TIL ALLE DER ER RAMT AF SORG

Mange efterladte farer vild i livet og får brug for støtte og hjælp, når de mister en nærtstående og bliver ramt af sorg. Det Nationale Sorgcenter har lanceret en elektronisk sorgvejviser på internettet. Den samler og giver et overblik over alle gratis støtte- og hjælpetilbud til sorgramte i Danmark.

TEKST CHRISTINA SJTÄRNQVIST, DET NATIONALE SORGCENTER FOTO DRAGANA_GORDIC – FREEPIK.COM

”Sorg er en naturlig reaktion på at miste – men den er smertefuld og ofte langvarig for de fleste, der mister en nærtstående.” Sådan siger Preben Engelbrekt, der er direktør i Det Nationale Sorgcenter, der står bag Sorgvejviseren. ”Det kan være en enorm hjælp for efterlad- te at vide, at der er gode råd, forståelse og hjælp at hente i landets mange sorgstøtte-tilbud”, siger han i forbindelse med en ny undersøgelse, foretaget af Det Nationale Sorgcenter, blandt 2.200 efterladte i Danmark.

Undersøgelsen viser, at næsten ni ud af 10, der mister, søger hjælp og støtte i deres omgivelser.

FLERE TILBUD

”Det er ikke kun hos venner og bekendte, at hjælpen søges. Faktisk har halvdelen af alle efterladte søgt støtte, råd og forståelse hos andre efterladte og ligesindede – i f.eks. sorgstøttegrupper. Mange andre igen har søgt hjælp og råd hos læge, psykolog eller præst.”

Ifølge undersøgelsen, er der tydelige mønstre i måden, vi søger hjælp på, når vi har mistet. Langt flere kvinder end mænd søger støtte i omgivelserne. Kun ni pct. af de efterladte kvinder har gået helt alene med deres sorg mod hele 22 pct. af de efterladte mænd. Der er ligeledes en tendens til, at flere yngre efterladte søger hjælp end ældre efterladte. Flere ældre, der søger hjælp, har tilbøjelighed til at søge en præst i forhold til de yngre efterladte, der i langt højere grad end de ældre søger støtte hos psykologer og hos ligesindede.

Når det gælder typen af tab, så er tilbøjeligheden til at søge hjælp størst blandt forældre, der har mistet et barn. I dén gruppe har kun fem pct. ikke søgt hjælp mod f.eks. 13 pct. i gruppen af efterladte, der har mistet en forælder.

”Der er mange måder at sørge på. Nogle håndterer sorgens svære følelser og tanker med familie og venners hjælp, og for de mange der kan få glæde af omverdens hjælp, må det aldrig være mangel på viden om støttetilbud, der står i vejen. Vi tror, det kan være hjælpsomt for sørgende med én indgang for at få et overblik over sorgstøttetilbud i Danmark. Derfor har vi lavet en Sorgvejviser,” siger Preben Engelbrekt.

LOKAL HJÆLP I almen praksis har man mange samtaler med efterladte, der søger støtte eller hjælp i en svær tid. ”Mange kan vi gennem vores kendskab til familien hjælpe i almen praksis, men mange kan derudover få stor gavn af den støtte og hjælp, man kan finde til efterladte i sorggrupper, frivillige organisationer, kirker eller kommuner”, fortæller Niels Ulrich Holm, praktiserende læge og næstformand i Praktiserende Lægers Organisation, PLO, og tilføjer:

”Det er derfor meget nyttigt for de praktiserende læger, at vi nu har en vejviser at henvise til. En vejviser der gør det nemt for både lægen og borgeren at få overblik over tilbud i nærområdet”.

 

OM WWW.SORGVEJVISER.DK

Den nye, elektroniske sorgvejviser gør det nemmere for efterladte i sorg at finde hjælp og støtte. Sorgvejviseren indeholder mere end 400 tilbud til sorgramte i hele landet, der henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre. Fælles for tilbuddene er, at de er gratis! Når sorgvejviseren ligger på internettet er det nemt og tilgængeligt for alle at benytte den, både for de efterladte, pårørende og fagprofessionelle. Tilbuddene er inddelt i regioner, kommuner og alder, så brugerne kan finde lige præcis de tilbud, der er mest relevante for dem – i kommuner, humanitære organisationer og folkekirker. Sorgvejviseren samler sorgstøtte-oversigter fra henholdsvis REHPA, Kræftens Bekæmpelse og Folkekirken.

SORGREAKTIONER

Ved alle sorgreaktioner er det naturligt, at der opstår en eller flere af disse reaktioner: Følelsesmæssige reaktioner: f.eks. længsel, tomhed, vrede, hjælpeløshed, ensomhed mv. Fysiske reaktioner: kan være søvnproblemer, hoved- pine, manglende energi, kvalme, mavepine, hjerte- banken, åndenød mv. Adfærdsmæssige reaktioner: social isolation, gråd, irritabilitet, sårbarhed, afhængighed, opfarenhed. Kognitive reaktioner: nedsat koncentration, manglende beslutningsevne, tab af fremtidsperspektiv, undgåelse af minder mv. Eksistentielle reaktioner: meningsløshed, identitetstab, isolation, oplevelser af uretfærdighed mv.

Sorgvejviseren er udviklet i samarbejde med REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Kræftens Bekæmpelse og Folkekirken. De fleste efterladte får brug for støtte og hjælp, når de mister en nærtstående.

Det Nationale Sorgcenter i Danmark står på Børn, Unge & Sorgs mangeårige erfaring med sorgarbejde og arbejder for at sorg ikke må ødelægge livet. Det Nationale Sorgcenter arbejder med forskning, viden, formidling og efteruddannelse til fagpersoner i hele landet, og sætter sorg og død til debat i samfundet og overfor den brede befolkning for at mindske tabuisering.

Hvert år dør over 50.000 danskere, der i gennemsnit efter-ader sig fire mennesker i sorg. Antallet af årlige dødsfald er stigende på grund af den demografiske udvikling i Danmark. En fremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at antallet af årlige dødsfald vil stige med 25 pct. over de næste 20 år. Det betyder alt andet lige, at gruppen af efterladte vil stige.

Det Nationale Sorgcenter har i januar 2017 gennemført en temperaturmåling af sorgens konsekvenser i form af en elektronisk survey. 2200 danskere har valgt at deltage i undersøgelsen, der omfatter alle efterladte fra 18 år og opefter, der har mistet inden for de seneste 10 år – uanset om der er tale om tab af børn, forældre, ægtefælle/partner, søskende eller nærtstående fa- miliemedlemmer eller personer.

2019-10-12T19:02:41+00:00Psykologi, Udvalgte A|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.