Forhøjet blodtryk – vores alvorligste sundhedsproblem

/, Udvalgte A/Forhøjet blodtryk – vores alvorligste sundhedsproblem

Forhøjet blodtryk – vores alvorligste sundhedsproblem

Forhøjet blodtryk er det alvorligste sundhedsmæssige problem i verden. Det gælder specielt for de ældre. Østerbroundersøgelsen har i over 40 år kortlagt 26.000 danskeres sundhed.

TEKST: PETER SCHNOHR, SPECIALLÆGE, DR.MED, ØSTERBROUNDERSØGELSEN

”Vi er blevet betydeligt dygtigere til at behandle blodprop i hjertet i den vestlige verden i de seneste år, men vi er ikke dygtige nok til at behandle blodprop i hjernen.” Sådan siger speciallæge dr. med, Peter Schnohr, som er initiativtager til og med i styregruppen bag Østerbroundersøgelsen.

Han er desuden chef for Hjerteklinikken, Amaliegade. I over 40 år er der forsket i over 26.000 danskeres sundhed. ”Behandlingen er forbedret og antallet af døde er halveret siden 1980, men vi må sætte ekstra ind på at forebygge blodpropper”, siger speciallægen. Verdens Sundheds Organisationen (WHO) har erklæret forhøjet blodtryk som det største sundhedsmæssige problem i verden.

I Danmark får 12.500 mænd og kvinder årligt hjerneblødning, apopleksi eller slagtilfælde. 12.000 rammes af en blodprop og 5.000-7.500 får hjertesvigt årligt. ”Det forhøjede blodtryk øger risikoen for blodprop i hjertet, og en meget stor risiko for blodprop i hjernen.”

RINGE LIVSKVALITET

Af 12.500 årlige slagtilfælde dør omkring 2.000 akut, mens de øvrige lever videre mere eller mindre handikappede med:

Nedsat kraft i arm og ben, talebesvær, nedsat følsomhed i kroppen, ansigtsskævhed, nedsat orienteringssans, balance- og koordinationsforstyrrelser, kognitive forstyrrelser, delvist eller helt tab af synet, nedsat nyrefunktion, demens, kroniske smerter, depression og grådtendens.

”Livskvaliteten er derfor betydelig forringet for de alt for mange ramte”, påpeger Peter Schnohr. Speciallægen oplyser, at apopleksi er den sygdomsgruppe, som kræver flest plejedøgn i vores sundhedssystem.

TÆT PÅ SLAGTILFÆLDE

Data viser, at omkring 600.000 danskere har forhøjet blodtryk. Det vil sige mere end en ud af 10. Halvdelen véd det dog ikke. ”Man mærker nemlig kun sjældent et forhøjet blodtryk”, fortæller Peter Schnohr.

For nogle år siden gjorde Hjerteforeningen opmærksom på blodtrykkets alvorlige betydning. I løbet af Hjerteugen blev der målt 30.000 blodtryk i supermarkeder rundt om i Danmark. 23 pct. af personerne måtte henvises til praktiserende læger, da deres blodtryk var for højt. De fleste personer på 60 år og ældre havde et systolisk tryk ≥ 160 mm Hg, mens 4 pct. gik rundt og handlede med et blodtryk på ≥ 200 mm Hg.

”De havde ingen symptomer, selvom de havde et livsfarligt forhøjet blodtryk. De var tæt på et slagtilfælde”, fortæller Peter Schnohr og tilføjer: ”Man kunne ønske sig, at et forhøjet blodtryk medførte symptomer. F.eks. en dundrende hovedpine. Men det gør det kun sjældent, hvorfor det første symptom på forhøjet blodtryk er en blodprop i hjernen.”

Peter Schnohr gør opmærksom på, at blodtryksbehandlingen i Danmark og mange andre lande stadig er for ringe. ”I flere studier herhjemme finder man, at kun 20 pct. af de der behandles, bliver behandlet godt nok, ned til det anbefalede: 140/90 mm Hg, uanset køn og alder.”

PAS PÅ SALTET

En effektiv blodtryksbehandling vil efter Peter Schnohrs opfattelse medføre en stor nedgang i antallet af blodpropper i hjernen, i hjertet og i hjertesvigt. Samtidig viser Østerbroprojektet, at for hver 10 mm Hg fald i systolisk tryk, mindskes risikoen for blodprop i hjernen med 40 pct.

”Der er således en meget stor effekt af den forebyggende behandling. Specielt de ældre borgere får meget ud af blodtryksbehandligen, da deres risiko er større. Derfor gælder det om at behandle de ældre hurtigt og bedst muligt.”

For 50-59-årige er risikoen hos den gruppe med 160 mm Hg. 10 gange større, end hvis trykket er 120. For 60-69-årige er risikoen tilsvarende 15 gange større, for 70-79 år 50 gange større og for de 80-89-årige 120 gange større. ”I næsten 50 år har vi vidst, at for meget salt øger blodtrykket uden, at vi egentlig har gjort noget ved det. Omkring 1969 indtog hver japaner omkring 30 gram salt daglig, og 40 pct. havde forhøjet blodtryk.  Japanerne havde verdens største forekomst af blodprop i hjernen. Herefter satte den japanske regering ind med saltreduktion i fødevarerne. Saltet dalede fra 30 gram til 10 gram. Blodtrykket dalede og hjerneblødningerne faldt fra 350 tilfælde til 50 tilfælde per 100.000 per år.”

Alligevel gør Peter Schnohr opmærksom på, at et saltforbrug på 10 g dagligt fortsat er for højt i forhold til WHO’s anbefalinger. ”Mange af de fødemidler vi køber i butikkerne er meget saltholdige. Her kunne en lovgivning være af stor betydning for folkesundheden. Derfor bør alle få målt deres blodtryk senest, når de er fyldt 30-40 år”, siger Peter Schnohr, der gør opmærksom på, at hvis alle med forhøjet blodtryk blev behandlet ned til 140/90, så ville hovedparten af de 12.500 årlige slagtilfælde herhjemme kunne undgås. ”Den medicinske behandling er langt den vigtigste, men rygestop, motion og saltreduktion er også af betydning. Så husk at få målt blodtrykket.”

Østerbroundersøgelsen

Østerbroundersøgelsen er en befolkningsundersøgelse af 26.000 mænd og kvinder i alderen 20 til 100 år. I begyndelsen var hovedformålet at forebygge hjertesygdomme. Senere blev en række andre sygdomme medtaget: Slagtilfælde, lungesygdomme, slidgigt, øjensygdomme, stress, demens og genetik. Indtil videre er der publiceret 1.050 artikler, heraf 76 Ph.d. afhandlinger og 24 doktordispu- tatser. Årligt publiceres 50-60 artikler under ledelse af Styringsgruppen, der består af 10 læger, som alle arbejder vederlagsfrit med Østerbroundersøgelsen.

ET SUNDT SAMARBEJDE

Speciallæge, dr.med. Peter Schnohr, initiativtager til og i ledelsen af Østerbroundersøgelsen. Chef for Hjerteklinikken, Amaliegade.

2019-03-12T21:38:43+00:00Din krop, Udvalgte A|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.