ET SUNDT HELBRED GIVER LIVSKVALITET

//ET SUNDT HELBRED GIVER LIVSKVALITET

ET SUNDT HELBRED GIVER LIVSKVALITET

Danmarks Statistik har spurgt den voksne danske befolkning om, hvordan de oplever deres egen sundhed. Vurderet ud fra denne undersøgelse har danskerne det gennemgående ret godt.

17 ud af 20 voksne danskere eller næsten 85 pct. af den voksne befolkning siger selv, at deres helbred er godt eller endog meget godt. ”Kun lidt over 15 pct. angiver, at deres helbred er dårligt eller meget dårligt”, siger Preben Etwil, chefkonsulent i Danmarks Statistik. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik er der ingen tvivl om, at den enkelte danskers opfattelse af egen sundhed og helbred spiller en helt central rolle for oplevelsen af livskvaliteten. ”Helbredet påvirker en persons livskvalitet på flere måder. For det første er sygdom forbundet med smerte og ubehag, der i sig selv sænker en persons livskvalitet. Derudover kan dårligt helbred være med til at begrænse en persons udfoldelsesmuligheder på andre områder”, fortæller chefkonsulenten i Danmarks Statistik.

KVINDER HAR DET VÆRST Preben Etwil oplyser, at et dårligt helbred kan betyde, at folk ikke kan arbejde eller deltage i sociale aktiviteter. Omvendt kan et godt helbred betragtes som en ressource, der øger folks mulighed for at leve det liv, som de gerne vil. ”Set i et generelt perspektiv er et dårligt helbred med til at forkorte levetiden, mens et godt helbred forlænger det”, siger han. Kvinder vurderer helt generelt deres helbred som lidt dårligere end mændene. Det gælder for alle aldersgrupper. ”Dette er jo en interessant observation set i lyset af, at kvinderne har en længere levealder end mændene. Men det dækker nok over det faktum, at mænd generelt er dårligere end kvinderne til at erkende, når de bliver syge. De opdager det for sent, går senere til lægen, og kommer dermed senere i behandling med øget risiko for, at sygdommen ikke kan helbredes”, mener chefkonsulent i Danmarks Statistik. Undersøgelsen viser, at den andel af befolkningen, der oplyser, at de har et godt eller meget godt helbred, er under 40 år.

Herefter falder antallet af personer, som oplever, at de er sunde og raske. ”Måske er det lidt overraskende at se, at det er aldersgruppen af 50 til 59-årige, der angiver, at det er dem, der oplever det ringeste helbred. Dette strider lidt i mod de faktuelle forhold, når der ses på de opdagede og udredte diagnoser. Igen spiller forventningsdannelsen ind i dette resultat. Ældre mennesker forventer i langt højere grad end midaldrende at leve med forskellige sygdomme og skavanker. De tilpasser sig så at sige deres egen helbredssituation og angiver i en undersøgelse som vores, at de alt i alt har et godt, eller meget godt helbred”, påpeger Preben Etwil.

Danskernes oplevelse af livskvalitet og deres egen sundhed afhænger af rigtig mange individuelle faktorer. Faktorer, der typisk hænger sammen. ”Ikke sjældent ser man, at hvis man vurderer en faktor positivt, for eksempel ens helbred, så vurderer man også andre faktorer positivt. Det gælder for eksempel om man føler sig hæmmet i sin hverdag af et dårligt helbred. Omvendt hvis man befinder sig i en negativ fase af livet, er der sjældent tale om, at det er en enkelt faktor, der spiller ind. Så opleves en lang række livsforhold negativt”, siger chefkonsulenten.

STRESSNIVEAU ER OGSÅ AFHÆNGIG AF HELBREDET Danmarks Statistiks undersøgelse viser, at næsten 90 pct. af de personer der angiver, at de har et meget godt helbred, på ingen måde føler sig begrænset i deres daglige aktiviteter. Modsat ser man, at næsten 80 pct. af de mennesker der angiver, at de har et meget dårligt helbred føler deres daglige aktiviteter begrænset i høj grad. Over 50 pct. af de personer der angiver, at de har et meget godt helbred, føler sig aldrig eller meget sjældent ramt af stress. I den anden ende af skalaen kan det konstateres, at mere end 60 pct. af de mennesker der angiver, at de har et meget dårligt helbred, føler samtidig, at de dagligt eller mindst en gang om ugen er ramt af stress. ”Undersøgelsen viser tydeligt, at der er en sammenhæng, men ikke i hvilken retning påvirkningen er – om det er stress, der giver dårligt helbred, eller om det er det dårlige helbred, der udløser stressen. Uanset årsagerne til det gode eller dårlige helbred, er der en meget klar indikation i undersøgelsen på, at helbred spiller en helt afgørende rolle for folks egen oplevelse”, siger chefkonsulent i Danmarks Statistik, Preben Etwil.

2019-01-16T23:59:25+00:00AKTUELT|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.