Drop den perfekte fødsel

/, Udvalgte B/Drop den perfekte fødsel

Drop den perfekte fødsel

Gå i stedet efter en god oplevelse, hvor du forbereder dig på, at noget kan gå anderledes end forventet, siger privatpraktiserende jordmoder Anne Ruby. Hun har sine klare synspunkter om fødsler på hospitalet og i hjemmet og om det øgede antal kejsersnit.

TEKST BIRTHE JØRGENSEN FOTO COLOURBOX

En fødsel er en rejse ind i forældreskabet, ikke en præstation. Med den rette støtte og viden om processen, kan du selv gøre meget for, at det bliver en god én. For et er sikkert; du glemmer det aldrig”, siger privatpraktiserende jordmoder, Anne Ruby, som har 10 års erfaring med hjemmefødsler fra sin egen klinik. Når en kvinde bliver gravid, går en masse hormonelle og fysiologiske processer i gang i hendes krop.

Selvom man de første mange uger ikke kan se graviditeten ”udenpå”, er det noget, der som regel fylder hele den gravides bevidsthed. De fysiologiske forandringer, som nogle oplever som kvalme, træthed og murren i underlivet, skyldes et ændret hormonspejl, samt at kroppen er i gang med at tilpasse sig den nye ”indflytter” med øget blodmængde, flere hjerteslag i minuttet og tusindvis af celledelinger hvert minut. ”Udover de fysiske udfordringer, føler mange nygravide sig følsomme og påvirkede af den nye situation.

Tanker og følelser som ”er jeg overhovedet klar til at blive mor”, ”hvordan skal jeg få et morliv til at gå op med mit arbejdsliv” og ”hvad hvis noget går galt undervejs” blander sig med lykkerus og spændt forventning. Det er helt normalt at have disse tanker i begyndelsen af graviditeten, faktisk er det en sund reflektionsproces, som på smarteste vis er sneget ind af evolutionen, for at gøre os parate til forældreskabet. Jo bedre du kan rumme, at følelserne er modsatrettede, jo før vil de balancere sig. Sørg derfor for at tale med en jordemoder, så hurtigt som muligt i graviditeten, hun kan hjælpe dig med at få vendt din sårbarhed til styrke”, siger Anne Ruby.

”De fleste par forestiller sig en hospitalsstue fuld af læger og jordemødre og bippende apparater, som det tryggeste sted at befinde sig, når junior melder sin ankomst. Det er en illusion”, siger Anne Ruby og tilføjer: ”Et metastudie fra Cochrane instituttet fastslår, at de fleste gravide trygt kan vælge at føde hjemme. Målt på sikkerhed for mor og barn, ændres denne ikke af, hvorvidt fødslen foregår i hjemmet eller på hospitalet. Til gengæld stiger andelen af komplikationer under fødslen med 10-30 pct. hvis den finder sted på et hospital. Antallet af medicinske og instrumentelle indgreb stiger ligeledes med 20-60 pct.

”Der er generelt ikke grund til at tilråde hospitalsfødsel, så længe graviditeten udvikler sig normalt og den fødende følges af en jordemoder”, konkluderer de to seniorforskere bag analysen.” Anne Ruby gør opmærksom på, at kvindens fødehormon, oxytocin, er et meget følsomt hormon. Oxytocin står for at trække den glatte livmodermuskulatur sammen under fødslen – det vi kalder veer – og skubbe barnet ud. Men oxytocin kan mere end det”, forklarer hun.

”Oxytocin er vores kærlighedshormon, det der peaker under kys, elskov, massage og berøring generelt. Oxytocin har alt med tilknytning til det lille barn at gøre, og også kaldet ”yngelplejehormonet” står det for alle pattedyr for bonding mellem mor og barn. Det er jo helt poetisk, som naturen har orkestreret det, at det er en nødvendighed med kærlighed under en fødsel, for at kvinden kan udskille sit fødehormon og presse sit barn ud, men det er altså lidt upraktisk at man så har puttet fødslerne ind på en stresset fødegang og dermed givet oxytocinens trange kår.”

ET NÆRT FORHOLD

”Når fødslerne i dag lider så meget, og det f.eks. er hvert femte barn, der ser dagens lys ved et kejsersnit, har det at gøre med dels det store stressniveau, og det deraf manglende oxytocinflow, dels den omsorgsmodel, der ligger til grund for fødselshjælpen i Danmark.” Ifølge Ugeskrift for læger (2005) viser metaanalyser, at tilstedeværelsen af den samme fagperson gennem hele fødslen, medfører kortere fødselsforløb, mindre behov for smertelindring og færre indgreb i fødslerne.

I nogle undersøgelser er ”effekten” af en gennemgående jordemoder målt til at reducere antallet af kejsersnit med op til 45 pct., forkorte længden af fødslen med 25 pct., mindske forbruget af smertelindring med 31 pct. og reducere forbruget af vefremkaldende medicin med 50 pct. Samtlige landets fødeafdelinger tilbyder hjemmefødsler via ”Kendt Jordmoderordning”, som tager ud til hjemmefødsler. Det er typisk et mindre team på nogle få jordmødre, hvor hospitalet tilstræber, at den gravide har mødt dem alle før fødslen.

”Mange kvinder vil ikke have klippet deres hår af en tilfældig frisør. Men når vi skal føde vores børn, lægger vi tilfældigheder til grund for, om der er god kemi mellem jordemoderen og den fødende, og hvis der er, skal jordemoderen gå efter otte timer, når hendes vagt slutter. De fleste kvinder tænker at ”sådan er det jo bare”, men det har altså alvorlige konsekvenser, fordi tryghed er grundstenen i enhver god fødsel”, siger Anne Ruby. I min drømmeverden, siger Anne Ruby, vidste alle kvinder, hvem de skulle føde med. ”Det er sådan, jeg selv har arbejdet i ti år, og det giver tryghed, større arbejdsglæde og bedre fødsler. Med bedre fødsler, mener jeg sunde fødsler med et godt udkomme, men uden unødvendige medicinske indgreb. Den store stigning i f.eks. antallet af kejsersnit over de sidste 30 år, bekymrer mig, og det bekymrer mig, hvor dårligt vi som system, tager os af de kvinder, der føder ved kejsersnit”, siger Anne Ruby.

KEJSERINDERNE

Uanset om fødslen er startet hjemme vil et kejsersnit altid foregå på sygehuset. Er der derfor brug for et kejsersnit vil den fødende blive overført til hospitalet i forbindelse med eller under fødslen. ”Mange mødre der har født ved kejsersnit, føler sig ”andenrangs”, de kan bebrejde sig selv at de ikke har ”født selv”, være vrede på en krop eller et system, som de oplevede svigtede dem. ”Mit jordemoderhjerte bløder, når jeg hører kvinder tale reducerende om sig selv på den måde”, siger Anne Ruby, der kalder de kvinder, der har født ved kejsersnit for ”Kejserinder.

”De trænger til at rette ryggen og være stolte af deres fantastiske krops formåen, for det er ligeså vigtigt at kroppen siger fra og at veerne f.eks. går i stå, hvis nu det er uhensigtigsmæssigt for barnet at blive født vaginalt. Men i beskrivelsen af fødslen, er kvindens oplevelse ofte, at hun var utilstrækkelig og ikke duede. Det er synd, og det vil vi gerne hjælpe dem til en større forståelse af”, fortæller hun.

”Når vi er blevet opereret i et indre organ, er hjernen i højeste alarmberedskab og mange kejserinder har efterfølgende kløe, svie og smerte omkring arret, som egentlig bare er nervesystemet, der ikke kan falde til ro. Problemet er, at mange læger og jordemødre ikke kender til disse mekanismer, og kvinderne sendes hjem fra hospitalet med besked om at holde sig lidt i ro, ikke bære for meget og så ellers langsomt bare genoptage hverdagen, og træne sig op efter fødsel, som alle andre kvinder. Men det er simpelthen katastrofalt”, siger Anne Ruby.

”En kejserinde, som ikke får genstartet neurologien efter den store maveoperation, kan 20-30 år efter kejsersnittet fortsat have gener, som kroniske smerter, rygproblemer og rectus diastase – en tilstand hvor de lige mavemuskler ikke kan trænes op og fortsat ”gaber” midt på. Kvinden føler, at det er umuligt at træne sine mavemuskler op igen, men i virkeligheden er problemet, at hjernen ikke vil genkende området omkring arvævet. Det kan vi gøre noget ved, for disse kvinder har lidt nok, og det er urimeligt at de igen tror, at det er dem, der er noget galt med, når det egentlig er mangel på den rette information, der er problemet”, fortæller den privatpraktiserende.

”Kvinder er så gode til at præstere og vant til at gøre sig sindsygt umage. Når deres fødsel så går anderledes, end de har planlagt, tænker de, at de har gjort noget forkert. Men en fødsel er ikke en præstation, en fødsel er en rejse, plejer jeg at sige. Man kan forberede sig godt, man kan sørge for at have den bedst mulige guide med sig undervejs, og man kan være tilstede og positiv. Men om det regner, sner eller solen skinner, det er og bliver ikke din skyld. Somme tider er et kejsersnit den bedste løsning for mor og barn og med den rette forberedelse og støtte undervejs, kan selv et akut kejsersnit være en kærlighedsfødsel fuld af oxytocin, slutter jordemoderen. Og sådan fortjener alle børn at komme til verden.”

HJEMMEFØDSEL FOR ALLE

Alle har ret til at føde hjemme med assistance fra en jordemoder. De fleste fødsler forløber normalt, således også i hjemmet. Landets fødeafdelinger anbefaler dog, at den gravide har haft en normal fødsel, venter et barn, der ligger i hovedstilling, har planlagt fødsel til termin – dvs. graviditetsuge 37+0 til 41+6.

Den gravide må ikke lide af væsentlige sygdomme, der kan risikere at komplicere fødslen, må ikke tidligere have haft vanskelige fødsler – hvor der er risiko for at det gentager sig eller vente mere end et barn. Det er jordemødre fra ”Kendt Jordemoderordning”, der varetager hjemmefødslen. Det vil sige, at den gravide har mødt jordemoderen før fødslen i hjemmet. Jordemoderen medbringer det nødvendige udstyr til fødslen, og hun er hos den gravide gennem fødselsforløbet og de første timer efter fødslen. Opstår der komplikationer følger jordemoderen med til sygehuset, hvor hun assisterer under fødslen

2019-05-26T18:48:25+00:00Krop, Udvalgte B|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.