Børn kan være aktive selvom de er indlagt

/, Udvalgte B/Børn kan være aktive selvom de er indlagt

Børn kan være aktive selvom de er indlagt

Børneulykkesfondens Legehelte får indlagte børn til at lege, grine og bevæge sig. Indlagte børn vil nemlig gerne være mere aktive. De mangler bare et lille skub, i form af en legekammerat.

TEKST: SIGNE LYKKE SCHOUW, BØRNEULYKKESFONDEN

Da Børneulykkesfondens generalsekretær i 2016 var indlagt med sin søn, blev hun forbavset over, hvor svært det var at få tiden til at gå på et hospital. Det føltes næsten som om, at tiden stod stille. Selvom hospitalet havde flere legerum, stod de alle tomme. Der var en masse legetøj, men ingen børn. De fleste børn lå stille i deres senge på hospitalsstuerne og så fjernsyn eller spillede på deres tablets, selvom de sagtens kunne bevæge sig.

Sønnens indlæggelse gjorde hende opmærksom på de indlagte børns uopfyldte behov for mere leg og bevægelse: ”Først var det svært for mig at for- stå, hvorfor så få børn gjorde brug af den mulighed for leg og bevægelse, som legerummene på hospitalet indbød til. Men langsomt gik det op for mig, at der simpelthen manglede nogen til at sætte det i gang. Jeg gik i noget tid og tænkte over, hvad man kunne gøre for at aktivere de indlagte børn mere. Så fik jeg ideen til Legeheltene,” siger Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden.

EN AKTIV HVERDAG PÅ HOSPITALET

I 2017 gennemførte Børneulykkesfonden en undersøgelse blandt indlagte børn og deres forældre. Undersøgelsen viste, at en indlæg- gelse ofte er forbundet med stor in- aktivitet og ensomhed. Faktisk svarede 59 procent af de indlagte børn, at de opholder sig på hospitalsstuen mere end halvdelen af tiden. Inaktivitet i længere perioder kan have store konsekvenser for indlagte børns fy- siske og sociale udvikling, og derfor igangsætter Legeheltene aktiviteter, der får børnene op af sygesengen og ud af hospitalsstuerne. Sygdomsramte børn er ofte en overset og udsat gruppe, når det kommer til bevægelse, men deres behov for stimulerende aktiviteter er det samme.

Dertil kommer en uhensigtsmæssig hospitalskultur, der si- ger, at syge børn skal forholde sig helt i ro: ”Vi oplever, at det er udfordrende at motivere forældrene til at støtte deres børn i at være mere fysisk aktive. Det skyldes forældrenes holdning til, hvad deres børn kan, når de er syge, men også en opfattelse af, at syge børn skal forholde sig helt i ro. Hospitaler forbinder man ikke umiddelbart med et sted, hvor børn kan lege, være aktive og have det sjovt. Det er i virkeligheden ærgerligt, for fysisk aktivitet har utrolig mange gavnlige effekter,” siger Lone Møller, oversygeplejerske på Odense Universitetshospital.

VIL BEVÆGE SIG MERE

På trods af de mange barrierer har de indlagte børn faktisk et stort ønske om at bevæge sig mere. Hele 69 pro- cent af de indlagte børn i Børneulykkesfondens undersøgelse svarer, at de gerne vil være mere fysisk aktive på hospitalet. Alle Legehelte er fagfolk med en uddannelse inden for fysioterapi, ergoterapi eller idræt. Med deres baggrund har de kompetence til at tilpasse bevægelseslegene og aktiviteterne i forhold til det enkelte barn med det for øje, at alle børn skal kunne være med. På den måde får børnene en succesoplevelse, der giver dem lyst til at kaste sig ud i nye og sværere aktiviteter.

Samtidig hjælper Legeheltenes aktiviteter børnene med at få mere selvtillid og med at genfinde glæden ved leg og bevægelse. ”Alle indlagte børn kan være med. Jeg har engang haft en pige, der hav- de drop og hun tog bare sit stativ med sig. Jeg har også haft en dreng, som blev transporteret rundt på hospitalet i kørestol af sine forældre. Han rejste sig på et tidspunkt op og tog nogle skridt. Det var måske kun 10 til 12 skridt, men det var bedre, end at han sad stille. Det er jo ikke alle børn, der kan lige meget rent fy- sisk. Men de kan alle deltage i det sociale og det er mindst lige så vigtigt,” siger Signe, Legehelt på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital.

 

FAKTA OM INDLAGTE BØRN OG BEVÆGELSE

  • 69,0% af de indlagte børn vil gerne være mere fysisk aktive.
  • 81,5% af de indlagte børn ville deltage, hvis der kom én ude- fra og igangsatte nogle aktiviteter med fokus på leg og bevægelse.
  • 58,5% af de indlagte børn opholder sig på hospitalsstuen mere end halvdelen af tiden.

Kilde: Børneulykkesfondens under- søgelse blandt indlagte børn og deres forældre (2017)

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.