Afbrydelser stresser mere end du tror

//Afbrydelser stresser mere end du tror

Afbrydelser stresser mere end du tror

Bliver du afbrudt i dit arbejde, tager det 15-25 minutter at komme tilbage på samme koncentrationsniveau som før. Og bliver du forstyrret mange gange i løbet af dagen, går det på sigt hårdt ud over dit nervesystem. Skab pauser med gåture og find arbejdsro i mindre lokaler på arbejdspladsen, lyder rådet.

TEKST HENRIETTE KIRKEGAARD FOTO CREATIVEART – FREEPIK.COM

Når vi kører bil, kan vi som regel godt fortsætte kørslen og skifte gear selv om en passager taler til os. Og bliver vi afbrudt i opvasken, kan vi uden problemer genoptage opvasken bagefter. For handlingerne sidder på rygraden; vi skal ikke koncentrere os om dem. Noget helt andet er det med en opgave på arbejdet. Sidder du med en projektbeskrivelse eller et regneark, kan du ikke fokusere på andet end dét, forklarer Kim Steen Nielsen, direktør i Corporate Care, som hjælper virksomheder med at løse men- tale udfordringer.

“Groft sagt bruger vi to mentale systemer, et hurtigt og et langsomt. Det hurtige system bygger på intuition og følelser og er et langt stykke hen ad vejen ubevidst, f.eks. kan vi gå uden at tænke over det, køre bil når trafikken flyder osv. I dette system kan vi sagtens multitaske. I det langsomme system skal vi til gengæld bruge vores koncentration og evne til at ræsonnere. Her kan vi ikke fokusere på andet. Og systemet er meget sårbart over for afbrydelser.”

HJERNEN SKAL STARTE FORFRA

Når vi bliver afbrudt af en kollega eller støj i lokalet, kom- mer vi væk fra den tankerække, vi er i gang med. Og det betyder at hjernen, nærmere bestemt de neurale netværker, skal starte forfra, når du vender tilbage til opgaven. “Det afhænger naturligvis både af arbejdets og afbrydelsens karakter, men helt overordnet viser forskning, at det tager mellem 15 og 25 minutter at komme tilbage i kon- centrationen og fordybelsen, selv om afbrydelsen kun varer i et halvt minut,” siger Kim Steen Nielsen og påpeger, at en typisk arbejdsdag i et storrumskontor, hvor man bliver afbrudt flere gange, har store omkostninger for arbejdspladsen.

Kvaliteten af arbejdet bliver ikke lige så høj, og man når ikke at lave lige så meget, som hvis man havde arbejdsro.

KILDE TIL STRESS

Men ét er, at mange forstyrrelser går ud over arbejdet, det går også ud over den enkeltes mentale og fysiske sundhed. “Når vi taler om stress, hører vi ofte om psykologiske årsager, som dårlig ledelse, høje præstationskrav og mange deadlines, og det er store stresskilder. Men forklaringen ligger også i omgivelserne og alle de indirekte faktorer. Her har afbrydelser og forstyrrelser stor effekt på stress”, forklarer Kim Steen Nielsen. Mennesket har to nervesystemer, det parasympatiske og det sympatiske nervesystem, hvor sidstnævnte er vores stresssystem.

Det aktiveres bl.a. af støj og andre forstyrrelser med den konsekvens, at vi kommer i en spændingstilstand med øgede stresshormoner i kroppen. “Når vi er kronisk for længe i kamp-flugt-systemet, mister vi overblikket, får kortere lunte, vores immunforsvar bliver nedsat osv. Jo længere tid i sådan et rum, jo sværere er det at finde hvile”.

Ifølge Kim Steen Nielsen er problemet i vores verden i dag, inklusiv det moderne arbejdsliv, at stresssystemet stimuleres meget mere, end det er tilsigtet. “Det er smart i naturen at reagere med øget beredskab på en raslen i en busk på savannen, for det kan jo være en slange. Men stresssystemet kan ikke kende forskel på denne raslen og støj i et storrumskontor. Og problemet er, at mens stresssystemet i naturen kun aktiveres ind i mellem ved poten- tiel fare, så sker det hele tiden i storrumskontoret. Og med vor tids talrige afbrydelser og forstyrrelser vil det over tid medføre en kronisk tilstand af stress” fortæller han.

ALLE BLIVER FORSTYRRET

Man siger, at de chefer, som opfandt storrumskontorer, selv sad i en-mandskontorer. Det var altså ikke forhold, de selv ønskede at arbejde under, men gjorde det for effektiviteten og økonomiens skyld. Men der er intet effektivt med storrum. Snakkende kolleger og ringende telefoner går ud over vores koncentration, hvad enten vi er bevidste om det eller ej.

“Støjen forhindrer os i at komme ind i en koncentrationszone. Selv om vi ikke er bevidste om støjen, sniger den sig ind ad bagvejen. Støj forstyrrer en masse processer i vores nervesystem og vores krop, som dræner os,” forklarer Kim Steen Nielsen. Han fortæller, at forskere har set på omgivelsernes effekt på helbredet. Eksempelvis har hospitalspatienter, som befandt sig på en støjende afdeling, sværere ved at komme sig oven på deres sygdom og fik flere infektioner, end patienter på rolige afdelinger med udsigt til noget grønt.

 

SLUK FOR TELEFONEN OG DE SOCIALE MEDIER

Det er ikke kun kollegerne, der står for forstyrrelser. Vi afbryder også os selv. Med mobiltelefonen liggende på bordet og let adgang til mail og sociale medier, har mange tendens til jævnligt lige at tjekke, om der er sket noget. Men kun sjældent går vi glip af noget vigtigt. Dét du går glip af er fokus og flow. Så læg telefonen væk og luk ned for de sociale fristelser, hvis du skal koncentrere dig.

 

ARBEJDSRO – HVAD KAN LEDELSEN GØRE?

Er man leder på en arbejdsplads med storrumskontor, kan man sørge for at indrette nogle rum, hvor medarbejdere, der søger arbejdsro kan sætte sig ind. Det er også en idé at lave rum, hvor man kan tale uforstyrret i telefon – og ikke forstyrrer kolleger med sin samtale. Og så skal det være klart for ledelsen, at jo bedre arbejdsmiljø, jo bedre resultater yder medarbejderne.

 

DE USUNDE AFBRYDELSER

Når vi bliver afbrudt, udskiller kroppen usunde hormoner. Og jo flere afbrydelser, jo værre. Med tiden bliver man træt og orker ikke at arbejde mere. Længere tid i et forstyrrende miljø kan forårsage stress, hjertekarsygdomme, søvnforstyrrelser etc.

 

FLOW

I psykologien taler man om begrebet flow som kort fortalt er en tilstand, hvor vi beskæftiger os med noget, der udfordrer os, hvor vi oplever at komme videre, hvor vi kan lukke alt andet ude, og hvor vi ikke forstyrres eller bliver afbrudt. Dette opleves som en berigende tilstand.

 

ARBEJDSRO – HVAD KAN DU SELV GØRE?

• Få indrettet en rytme, så du kan holde nogle pauser og komme lidt væk fra arbejdet i løbet af dagen. Gå en tur, gerne i noget grønt. Det vil hjælpe dig til at falde til ro og bedre kunne klare eventuelle forstyrrelser, når du vender tilbage.
• Tilrettelæg nogle faste tidspunkter til fordybelse uden afbrydelser. Meld f.eks. ud til kollegerne, at hver morgen frem til klokken 10, vil du ikke forstyrres. På den måde kan du komme godt i gang med dagen.
• Hvis indretningen er til det, så træk dig tilbage i et rum, hvor du kan lukke døren.
• Hvis det er muligt, kan man ind imellem tage en hel eller halv hjemmearbejdsdag, hvor man kan komme i bund med tingene – uden afbrydelser.

OM EKSPERTEN

Kim Steen Nielsen er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og Master i Positiv Psykologi fra Århus Universitet. Kim Steen Nielsen har mange års ledelseserfaring, bl.a. som underdirektør i BRFkredit og vicedirektør i Center for Ledelse. Han stiftede i 2002 Corporate Care sammen med lægen og stress-forskeren Jørgen Lund. Virksomheden rådgiver virksomheder til at løse psykologiske og mentale udfordringer. Han holder foredrag, workshops og kurser og yder individuel sparring, rådgivning og coaching.

2019-05-28T14:23:40+00:00Psykologi|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.